Irene Badminton

Privacyverklaring

Irene Badminton hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met de gegevens van haar leden. Hoe we de gegevens gebruiken en bewaren staat in onze privacyverklaring. Je vindt deze hier.