Irene Badminton

Privacyverklaring

Irene Badminton hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In onze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Irene Badminton houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Detailinformatie over hoe we de gegevens gebruiken en bewaren, staat in onze privacyverklaring. Je vindt deze hier.