Irene Badminton

Commissies

Ook onze vereniging leunt op de inzet van een aantal vrijwilligers. Deze hulp kunnen we gebruiken bij de bemensing van bestuur, de commissies en de sportkantine. Spontane hulp met name bij onze jeugd tijdens allerlei sportieve activiteiten, is natuurlijk ook altijd welkom. En natuurlijk staat deze vereniging open voor ideeën en suggesties om het lidmaatschap bij Irene Badminton nóg leuker te maken.

Jeugdcommissie

Effectief communiceren met de jeugd is voor deze commissie erg belangrijk. Via Whatsapp-groepen communiceren de jeugdleden veelvuldig met elkaar en met de leden van de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie nodigt ouders uit om actief mee te denken en te handelen om de jeugd het spelplezier nog verder te vergroten. 

E-mail Jeugdcommissie.

Technische commissie

Deze commissie houdt zich bezig met de competitieteams. Ze houdt contact met de Badminton Bond en draagt zorg voor de jaarlijkse aanvragen van de benodigde zaalhuur van de sporthal.  

E-mail Technische commissie.

Communicatiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met alle PR en communicatie van Irene Badminton. Ook het website-beheer valt onder deze commissie.

E-mail Communicatiecommissie.