Irene Badminton

Bestuur

Het bestuur van Irene Badminton bestaat uit 3 leden. Zij worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Eénmaal per jaar vindt er tijdens de Algemene Ledenvergadering een bestuursverkiezing plaats. Hieronder het huidig bestuur:

Voorzitter
Ben Meggelaars

e-mail

Secretaris
Tjeerd Mijnster

e-mail

Penningmeester
Ferdinand Rosenberg

e-mail

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies.