Irene Badminton

Plus Bilthoven geeft met sponsoractie Irene Badminton een steuntje in de rug

Vrijdag 3 december hebben we de cheque met het resultaat van de sponsoractie van Plus Bilthoven in ontvangst mogen nemen.
Zoals te zien hebben degenen die mee gespaard hebben, voor een bedrag van € 266,= gezorgd. Daarvoor zijn we jullie natuurlijk zeer erkentelijk.
Ook een dankjewel aan de Plus supermarkt in Bilthoven voor het mogelijk maken van de actie.