Irene Badminton

Online inschrijfformulieren tijdelijk niet beschikbaar

Vanwege een schijnbaar ernstig veiligheidsissue in de plugin (stukje software) die wij gebruiken voor de online inschrijfformulieren, hebben wij deze tijdelijk moeten deactiveren. Inschrijven moet nu even met de pdf-versie van het inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kan naar de secretaris gemaild worden of op een speelavond aan een bestuurslid gegeven worden. Dit is op de betreffende pagina’s aangegeven.

Hopelijk zijn de problemen snel opgelost, zodat we de formulieren weer online kunnen zetten.