Irene Badminton

Contributie

De contributie over het seizoen 2021 – 2022 bedraagt:

 • € 176,00 Jeugd recreant (1 x training op vrijdagavond);
 • € 264,00 Jeugdcompetitie (training dinsdag- en vrijdagavond);
 • € 181,50 Senior Recreanten (dinsdag- en vrijdagavond vrij spelen);
 • € 192,50 Donderdagochtend DOMO;
 • € 302,50 Senioren competitie plastic shuttles (training dinsdagavond);
 • € 374,00 Senioren competitie veren shuttles (training dinsdagavond).

Bij de competitiespelers worden de korting van de Bond en het niet hebben van een trainer op de contributie in mindering gebracht (voor de jeugd € 70,00, voor de senioren € 77,00). Zodra er weer een trainer is, leidt dit tot aanpassing van het verschuldigde bedrag. NB: bovenstaande contributie is zonder deze vermindering.
De jeugd die op dinsdagavond mee wil trainen met de jeugd-competitiespelers betalen daarvoor € 18,00 extra contributie.

 • Het speelseizoen waarover contributie is verschuldigd, loopt van 1 september tot 1 juli. Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld van € 15,00. De contributie voor een nieuw lid gaat in op de 1e van de volgende maand. Nieuwe leden worden door de vereniging ingeschreven bij de Bond.
 • Irene Badminton kent een gezinskorting voor leden die volgens de administratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven.
 • Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen 2022- 2023 dient vóór 15 juni 2022 aan het secretariaat (e-mail) te geschieden. Gedurende het seizoen tussentijds opzeggen leidt niet tot restitutie van contributie.
 • Voor de jaarlijkse betaling van contributie, maken wij gebruik van de diensten van ClubCollect. Als lid krijg je van ClubCollect in oktober een sms-bericht en/of e-mail, waarin informatie wordt gegeven over het te betalen contributiebedrag en de mogelijkheden tot betaling. Je hebt de mogelijkheid om het hele bedrag in één keer (via iDEAL of incasso) te voldoen of te kiezen voor betaling in 3 termijnen (dan alleen via incasso).
 • Heb je een U-pas, dan kun je de contributie ook daarmee voldoen. Zie daarvoor hier de pagina bij U-pas. Meldt dit vóór 1 oktober bij de penningmeester (e‑mail) om te voorkomen, dat je ook een betaalverzoek vanuit ClubCollect ontvangt.
 • Kom je uit Utrecht? En heb jij een U-pas en ben je 17 jaar of jonger? Dan is er voor jou het Paul Verweel Sportfonds. Het Paul Verweel Sportfonds is er o.a. voor om de badmintonsport toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd.  Doe dan een aanvraag voor sportattributen bij het Paul Verweel Sportfonds. Via het fonds kun je 1 keer per jaar maximaal € 100,- aanvragen. Denk aan sportschoenen of rackets. Voor vragen kun je bij de penningmeester terecht.
 • Leden die langer dan 3 maanden geblesseerd zijn, kunnen de contributie tijdelijk voor minimaal 3 maanden stop zetten. Mail voor informatie of aanmelden naar het secretariaat (e-mail).

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester (e-mail).