Irene Badminton

Contributie

De basiscontributie over het seizoen 2024 – 2025 bedraagt:
– 
€ 185,00 Jeugd recreant (1 x training op vrijdagavond);
– € 220,00 Senior recreanten (dinsdagavond vrij spelen en mogelijkheid tot volgen training);
– € 200,00 Donderdagochtend DOMO (donderochtend spelen en mogelijkheid tot volgen training).

Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor twee extra’s.
– wil je Bondscompetitie spelen dan betaal je daar €75,= voor bovenop de basiscontributie:
– ben je DOMO-lid en wil je ook op dinsdagavond spelen dan betaal je daar €35,= voor bovenop de basiscontributie

Voor alle leden geldt dat ze op vrijdagavond vanaf 20:00 uur vrij kunnen spelen.
Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juli. Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld van € 15,00. De contributie voor een nieuw lid is naar rato verschuldigd. Nieuwe leden worden door de vereniging ingeschreven bij de Nederlandse Badmintonbond. Bij tussentijds opzeggen kan geen restitutie van contributie plaatsvinden.

 • Irene Badminton kent een gezinskorting voor leden die volgens de administratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven.
 • Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen 2025- 2026 dient vóór 1 augustus 2025 aan het secretariaat (e-mail) te geschieden. Gedurende het seizoen tussentijds opzeggen leidt niet tot restitutie van contributie.
 • Voor de jaarlijkse betaling van contributie, maken wij gebruik van de diensten van ClubCollect. Als lid krijg je van ClubCollect in oktober een e-mail, waarin informatie wordt gegeven over het te betalen contributiebedrag en de mogelijkheden tot betaling. Je hebt de mogelijkheid om het hele bedrag in één keer (via iDEAL of incasso) te voldoen.
 • Aan het begin van het seizoen kun je ook kiezen voor betaling in 3 termijnen (dan alleen via incasso).
 • Moeite met de contributie en/of kleding betalen? Geen zorgen.
  Er zijn verschillende opties voor jou of jouw kind. Vraag een U-pas aan of vraag een intermediair (bijvoorbeeld Stichting Leergeld De Bilt, schuldhulpverlener of maatschappelijk werker) om een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds sport & cultuur. Als je ingeschreven bent bij Stichting Leergeld De Bilt (gratis natuurlijk), ontvang je ook een bijdrage in sportkleding en attributen.

  Heb je een U-pas, dan kun je de contributie ook daarmee voldoen. Zie daarvoor hier de pagina bij U-pas. Meldt dit vóór 1 oktober bij de penningmeester (e‑mail) om te voorkomen, dat je ook een betaalverzoek vanuit ClubCollect ontvangt.

  Kom je uit Utrecht? En heb jij een U-pas en ben je 17 jaar of jonger? Dan is er voor jou het Paul Verweel Sportfonds. Het Paul Verweel Sportfonds is er o.a. voor om de badmintonsport toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd.  Doe dan een aanvraag voor sportattributen bij het Paul Verweel Sportfonds. Via het fonds kun je 1 keer per jaar maximaal € 100,- aanvragen. Denk aan sportschoenen of rackets. Voor vragen kun je bij de penningmeester terecht.

Voor vragen kun je contact opnemen met de penningmeester (e-mail).